Tuesday, February 16, 2010

மழலை பாஷைகள்


அம்மா பிடிக்குமா..
அப்போ அப்பாவையும் பிடிக்குமா..
என்னது.. இம்மாதிரி கேட்பவர்களையுமா.....
சின்ன குழந்தைகளின்,
உதட்டசைவிற்கும்
கையசைப்பிற்கும்
உங்களிடமேதேனும் விசாரிப்புகளிருந்தால்
தந்துவிட்டு போங்களேன்..


http://www.keetru.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3609:2010-02-16-08-15-50&catid=2:poems&Itemid=88

நன்றி கீற்று..