Wednesday, April 18, 2012

ஆராதனா எனும் பேய் 3
சாத்தான் வரைந்த இன்னுமொரு சாத்தான் நீ
என்கையில் சிறிது புன்னகையில் நிமிரத்தான் செய்கிறது
முகம் உதர உனது நெற்றிப்பொட்டு

No comments: